Iné služby

V prípade záujmu zabezpečujeme pre klientov aj ďalšie služby v oblasti BOZP, ako sú:

- koordinácia bezpečnosti na stavenisku
- revízie technických zariadení
- školenia z poskytovania prvej pomoci
- školenie obsluhy motorových vozíkov
- zabezpečenie bezpečnostných značení
- zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov
- pred kolaudačné poradenstvo