Osvedčenia

- špecialista požiarnej ochrany
- technik požiarnej ochrany